Nyt ERCCI tietää – sijaishuollon koulutukseen opintokokonaisuus valmisteilla

16.12.2020

16.12.2020

 

ERCCI hankkeen esille nostamat teemat ja sijaishuollon henkilöstön koulutustarpeet näkyvät viranomaisten ja sijaishuollon palvelutuottajien vakavana huolena. Sijaishuollon työntekijät uupuvat nopeasti ja vaihtuvuus on merkittävä ongelma ammatillisen toimintakulttuurin ja työyhteisöjen osaamisen kehittymiselle. Tilanne vaikeuttaa lapsiin ja heidän hyvinvointiinsa sitoutumista, mutta heijastuu myös haluun ja kykyyn kehittää omaa työtään ja sijaishuoltoa yhteiskunnallisena interventiona ja palveluna. Apulaisoikeusasiamiehen tarkastuslausunnot kertovat myös samasta ongelmasta – laitoksissa ei ole riittävästi alan ammatillista henkilökuntaa eikä henkilökunnan koulutustaso ole riittävä vastaamaan lasten tarpeisiin ja toiveisiin.
Lapsiasiavaltuutetun koolle kutsumana työryhmä painottaa lausunnossaan (26.10.2020) tarvetta tarkentaa lastensuojelulaitoksen henkilökunnan ammatillisia osaamisvaatimuksia. Ratkaisuksi osaamisen ja koulutuksenhaasteisiin asiantuntijat ehdottavat kansallisten sijaishuollon koulutusstandardien ja -moduulien luomista. Tämän tulisi sisältää niin perus- kuin täydennyskoulutuksen sekä mahdollisuuden erikoistua sijaishuoltoon jo peruskoulutuksen aikana. Pelastakaa lapset ry:n vetoomus (17.2.2020) asiaan puuttumiseksi Suomen päättäjille ja eri viranomaistahoille toteaa, ettei nykyinen koulutus anna riittäviä valmiuksia sijaishuollon vaativaan työhön. Edelleen sosiaalityöntekijöiden mielipidekirjoituksessa vaaditaan (HS 8.11.2020) pysyvien lastenkotityöntekijöiden varmistamisesta sijaishuollon yksiköissä.
ERCCI-hanke on tarttunut tähän vakavaan työntekijöiden rekrytointi- ja pysyvyysongelmaan. ERCCI opintokokonaisuus jäsentää lastenkotityön osaamista ja sisältää verkko-oppimiseen innostavaa materiaalia, jonka avulla tehdään sijaishuollossa tehtävää hoito- ja kasvatustyötä tunnetuksi. Eurooppalainen englanninkielinen ERCCI sovitetaan suomalaiseen lastensuojelun palvelujärjestelmään ja lainsäädäntöön ja tarjoamme sen kaikkien kiinnostuneiden saataville ja käyttöön loppuvuodesta.
Tervetuloa mukaan kansainväliseen joukkoon kehittämään lastensuojelun sijaishuollon osaamista. Ollaan yhteyksissä!

 

Eeva Timonen-Kallio
ERCCI, projektipäällikkö